הרשמה להשתלמויות - מלא את פרטי הטופס

  ת.ז:
  שם פרטי: (חובה)
  שם משפחה: (חובה)
  כתובת פרטית: (חובה)
  מיקוד:
  טלפון בבית: (חובה)  
  טלפון נייד: (חובה)
  דואר אלקטרוני:  
  שם ביה"ס:
  טלפון ביה"ס:
  מורה בשנת שבתון?
  שם השתלמות: (חובה)
  הערות נוספות: